Groepsgewijze coaching

Orientatie op je loopbaan:

Welke baan past bij mij?

Outplacement begeleiding:

(Alleen individueel)

Vitaliteit:

Hoe word en blijf ik vitaal?

Studiekeuze:

Welke studie wil ik volgen?

Oriëntatie op je loopbaan

Welke baan past bij mij?

‘Verken je talent’ workshopreeks met min. 4 en max. 6 deelnemers

Verken je talent’; 5 bijeenkomsten waar iedereen met een loopbaanvraag zich in een groep focust op zichzelf, hun talent, loopbaan en het ideale beroepsperspectief. De meerwaarde van loopbaancoaching in groepsverband ten opzichte van individuele loopbaanbegeleiding is dat er in een groep meer ‘kritische massa’ aanwezig is. Dat wil zeggen, er worden meer ideeën en inzichten door de deelnemers gegenereerd dan in een één op één situatie. Deelnemers zijn meer gefocust omdat men zich in een relatief korte tijd los moet maken uit de dagelijkse werkelijkheid om zich geconcentreerd bezig te houden met de eigen loopbaanvragen. Uit de vele evaluaties blijkt dat deelnemers de groepstraining ervaren als een snelle, intensieve en productieve verdieping. (Vanaf 2019)

Orientatie op je loopbaan

Korte omschrijving:

 • Workshopreeks ‘Verken je talent’
 • 5 Groepsbijeenkomsten
 • Loopbaancoaching met de groep
 • Ideeën en inzichten met elkaar delen
 • Snelle, intensieve en productieve verdieping
 • Beschikbaar vanaf 2019

Studiekeuze

Welke studie wil ik volgen?

 • Ben je op zoek naar de juiste studie voor jou?
 • Wil je weten wat jouw verborgen talenten zijn en wat jouw natuurlijke drijfveren zijn?
 • In 4 bijeenkomsten (min.2 en max. 4 deelnemers) gaan we aan de slag om te onderzoeken welke studie bij jou het beste aansluit. Vervolgens kan jij dus de juiste studiekeuze maken. 

Studiekeuze

Korte omschrijving:

 • 4 Bijeenkomsten
 • Minimaal 2 en Max. 4 deelnemers
 • Op zoek naar verborgen talenten
 • Op zoek naar natuurlijke drijfveren
 • Duidelijke studiekeuze

Vitaliteit

Hoe word en blijf ik vitaal?

‘Hoe word en blijf ik vitaal?’ is een vitaliteitsprogramma (met min.6 en max. 8 deelnemers) van negen maanden (2-wekelijkse workshops gedurende zes maanden plus een terugkombijeenkomst na negen maanden), waarbij je bewust wordt gemaakt van de ingrediënten van een gezonde actieve leefstijl. Daarnaast word je begeleid bij het realiseren van je persoonlijke doelstelling, bijvoorbeeld een stabiel en gezond gewicht, een betere (werk-privé) balans en meer vitaliteit.

Belangrijk is dat je met dit programma met name werkt aan de oorzaken van je disbalans en niet alleen aan de gevolgen, zodat duurzame resultaten behaald kunnen worden.

Gedurende twaalf workshops van 1,5 uur werk je in groepsverband aan je persoonlijke doelen, aan meer balans en vitaliteit. Je ontvangt een persoonlijk intakeboekje, wat je invult voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Dit intakeboekje bestaat uit een vragenlijst, een balanstest en een leefstijl- en voedingsanalyse.

Tijdens een kort kennismakingsgesprek bespreek je samen met de trainer je gewenste resultaten. Tevens vindt er tijdens dit gesprek een lichaamsmeting plaats. Drie maanden na afloop van dit traject worden in een extra coachgesprek de resultaten besproken en uitgebreid stil gestaan bij de borging voor de toekomst.

Vitaliteit:

Korte omschrijving:

 • Minimaal 6 en max. 8 deelnemers
 • 9 Maanden vitaliteitsprogramma
 • 2-wekelijkse workshop (6 maanden)
 • 12 Workshops van 1,5 uur
 • Duurzame resultaten
 • Persoonlijke doelen
 • Intakeboekje
 • Terugkombijeenkomst